Sgt. Matei Dumitru 1-3, Bucuresti, RO
contact@winbetafiliati.ro

Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE AFILIERE WINBET.RO

Ultimul update: 01.08.2022

Produsele WINBET.RO sunt gestionate de către Global Interactive Solution Limited cu adresa înregistrată Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta, o companie licențiată și regulată de către legile României sub Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) cu licența numărul L1183150W000826.

WINBET.RO este un site web / platformă on-line („Site” / „Platformă”) online pentru jocurile de noroc operat de GEONED RO cu sediul și adresa de conducere: Str. Matei Dumitru 1-3, București, România, denumit în continuare „Organizator”.

Programul de Afiliere WINBET.RO („Programul de Afiliere”, „Programul”) este conceput pentru a extinde rețeaua clienților, a facilita accesul utilizatorilor finali la serviciile oferite de site și aranja relațiile dintre Organizator și partenerii înregistrați ( „Parteneri“).

Prezentele Condiții Generale pentru participarea la Programul de Afiliere WINBET.RO („Termenii și Condițiile Generale”) reglementează regulile de înregistrare și participare la Program, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului și Partenerilor („Părțile”).

Înregistrarea și participarea la Programul de Afiliere

Art. 1./1/ Orice persoană fizică sau juridică care dorește să participe la Programul de Afiliere WINBET.RO trebuie să declare în mod explicit că este de acord și acceptă acești Termeni și Condiții și trimite în mod electronic cererea / candidatura pentru participarea la Program prin completarea formularului online de parteneriat disponibil pe acest site.

/ 2 / Organizatorul are dreptul să accepte sau să respingă cererea / candidatura în conformitate cu paragraful precedent fără a fi obligată să-și motiveze decizia.

/ 3 / Decizia organizatorului de respingere a cererii / candidaturii este definitivă și nu este supusă modificării și / sau revizuirii.

Art. 2. / 1 / Organizatorul confirmă acceptarea cererii printr-o notificare explicită adresată solicitantului / candidatului prin e-mailul specificat în cerere.

/ 2 / Cu confirmarea cererii / candidaturii de către Organizator, solicitantul dobândește statutul de Partener înregistrat.

/ 3 / În cazul în care organizatorul respinge cererea / candidatura de a participa la programul de afiliere WINBET.RO, acesta va notifica solicitantul / candidatul despre refuzul său printr-un anunț de refuz adresat solicitantului / candidatului prin e-mail specificate în cerere.

Art. 3. Acești Termeni și Condiții Generale pentru participarea la Programul de Afiliere WINBET.RO devin efectivi și obligatorii pentru fiecare Partener înregistrat cu acceptarea lor explicită de către Partener și confirmarea înregistrării din partea Organizatorului.

Comisionul pentru recomandări. Calculare și plată

Art. 4. / 1 / Pe baza activității Clientului (Clienților) recomandat de Partener, înregistrată în conformitate cu Art. 8, Para. (1) din prezentele Condiții Generale, Organizatorul plătește Partenerului un comision (comision pentru recomandare) în valoare de până la 50% din profitul net al Organizatorului format în ordinea și în condițiile paragrafelor 2 și 3 ale prezentului articol și ale art. 5 din acești Termeni și Condiții Generale și înregistrate pe baza activității lunare ale Clientului (Clienților) recomandat de Partener care și-a deschis propriul cont de client și a folosit bani reali în oricare din secțiunile de pe WINBET.RO. Comisionul este plătit ca procent din venitul net generat de clienți recomandat de Partenerul activ în luna calendaristică, sub rezerva condițiilor stabilite în acești Termeni și condiții generale.

/ 2 / Organizatorul plătește un comision de recomandare numai în cazul în care clienții recomandați de Partener sunt înregistrați pe site-ul WINBET.RO. și-au deschis propriul cont și a fost activ în luna respectivă pentru care comisionul este datorat. Acei clienți recomandați de Partener sunt considerați activi care au făcut pariuri în valoare de cel puțin 50 RON pe site-ul WINBET.RO, indiferent în ce secțiune a site-ului își desfășoară activitatea de jocuri.

/ 3 / Suma minimă pe care Partenerul o poate solicita pentru plată este un comision generat în valoare de 10 ron prin Transfer Bancar

/ 4 / Pentru a vă efectua plata la sfârșitul fiecărei luni, trebuie să ne trimiteți o factură cu suma comisionată până în data de 10 a fiecărei luni. Detaliile emitentului sunt: Global Interactive Solution Ltd., Level 3, Tower Business Centre,Tower Street,Swatar Birkirkara BKR4013, Malta, License – L1183150W000826.

Art. 5. / 1 / La stabilirea sumei Comisionului de Recomandare datorat de Organizator se aplică regulile prezentate mai jos în acest articol, termenii și conceptele fiind folosite în sensul următor:

5.1. Profitul net se formează pe baza activității clientului recomandat într-o lună calendaristică: din suma depunerilor făcute se scad suma câștigurilor plătite, suma depunerilor contestate și taxe (administrative, de procesare, din partea terților, de marketing, TVA).

5.2. Plăți contestate: plățile pentru care titularul unui card de credit / debit constată că au fost efectuate prin tranzacții neautorizate de către o terță parte pentru care a notificat băncii că ar trebui să anuleze plata și să ramburseze sumele. În cazul tranzacțiilor contestate făcute de clienții recomandați de un Partener, suma solicitată va fi reținută și dedusă din comisionul datorat Partenerului pentru luna calendaristică respectivă.

/ 2 / În cazul în care suma plăților în litigiu depășește comisionul generat de Partener, iar contul Partenerului are un sold negativ, suma soldului negativ este transferată pentru următoarea lună calendaristică și trebuie acoperită de comisionul următor. În acest caz, suma comisioanelor pentru luna respectivă se formează ca diferența dintre suma determinată conform regulilor art. 4 și art. 5 din Termenii și condițiile generale și suma soldului negativ transferat din luna precedentă.

/ 3 / În cazul în care clienții recomandați de Partener generează venituri negative pentru luna calendaristică respectivă, acestea vor fi reportate în perioadele de raportare ulterioare și vor fi deduse din rezultatul financiar în lunile următoare până la atingerea unui sold pozitiv. Comisioanele pot fi plătite numai după ce au acoperit sumele negative din lunile anterioare și au ajuns la un sold pozitiv generând un comision care depășește suma minimă de 10 RON

Art. 6. / 1 ​​/ Sumele reprezentând comisioane de recomandare sunt calculate și plătite Partenerului în RON prin transfer bancar (sau metode de plată alternative acolo unde sunt disponibile) In termen de 20 de zile de lucru.

/ 2 / Partenerul va alege și va indica modalitatea de plata a comisionului la depunerea cererii de parteneriat.

Drepturile și obligațiile organizatorului

Înregistrarea clienților

Art. 7. / 1 ​​/ În sensul Termenilor și Condițiilor Generale, „clientul / clienții” sunt vizitatorii recomandați de Partener care, prin deschiderea propriului cont de client, fac parte din baza de date a clienților Organizatorului .

/ 2 / Organizatorul are dreptul de a accepta înregistrarea clienților recomandată de Partener și de a le urmări tranzacțiile.

/ 3 / Înregistrarea unui client pe site-ul WINBET.RO se face printr-un cod special furnizat Partenerului de către Organizator după confirmarea înregistrării Partenerului în conformitate cu procedura prevăzută la art. 2, par. 1 din Termenii și Condițiile Generale.

/ 4 / Organizatorul are dreptul, în mod discreționar și / sau la apariția condițiilor și / sau evenimentelor menționate în Termenii și Condițiile Generale, să refuze înregistrarea unui Client și / sau să închidă conturile clientului deja deschise.

/ 5 / Prin înregistrarea pe site-ul WINBET.RO și deschiderea contului propriu de client, fiecare client devine client al site-ului WINBET.RO, iar toate regulile și procedurile aplicabile ale Organizatorului cu privire la participarea și utilizarea site-ului sunt aplicabile.

Monitorizarea activității

Art.8. / 1 / Organizatorul este obligat să monitorizeze pariurile, participarea și activitatea clienților / partenerilor recomandați de Partener și să ofere Partenerului rapoarte privind activitatea clienților.

Drepturile și obligațiile Partenerului

Link-uri

Art. 9. Prin depunerea unei cereri de înregistrare la Programul de Afiliere și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale, Partenerul este de acord să mențină link-uri unice de pe site-ul său web către site-ul organizatorului WINBET.RO. Menținerea link-ului către site-ul WINBET.RO se face printr-una din următoarele metode: bannere, e-mailuri, articole sau text links.

Cerințe pentru clienții recomandați

Art. 10. / 1 ​​/ Numărul minim de clienți recomandați de Partener pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului de afiliere dintre parti este de 5 (cinci). În cazul în care Partenerul nu îndeplinește această condiție, Organizatorul are dreptul de închidere a contului și rezilierea contractului.

Spam și software neautorizat

Art. 11. În cazul în care se constată că Partenerul promovează produsele și serviciile Organizatorului într-o manieră neautorizată sau într-un mod diferit de cele specificate în Termenii și Condițiile Generale, calitatea de membru al Partenerului în Program va fi anulată de către Organizator fără notificare prealabilă. În acest caz, Partenerul nu va fi îndreptățit să revendice orice pretenții și / sau solicitări către Organizator în legătură cu participarea sa la Program.

Art. 12. / 1 ​​/ Site-uri care conțin și promovează software neautorizat, software rău intenționat sau software reprezentând: trojan, roboți digitali (programe care reprezintă trafic intens neautorizat și activitate pe materialele promoționale), programe de viruși, spyware și furt de date , abuzul sau utilizarea abuzivă a informațiilor personale ale clienților noștri sunt interzise.

/ 2 / În cazul în care se constată nerespectarea interdicției din paragraful precedent, Organizatorul are dreptul să închidă un cont Partener fără a fi obligat să notifice Partenerul. În acest caz, Partenerul nu are dreptul să primească comisioane de afiliere și / sau orice alte plăți în legătură cu participarea la programul de afiliere.

Complicitate și cazuri de fraudă

/ 1 / Complicitatea Partenerului (Complicitate) este o acțiune sau un comportament deliberat din partea unui Partener sau a unui grup de Parteneri pentru a obține profituri nedrepte prin interconectare. În cazul identificării unor astfel de acțiuni sau comportament de joc neautorizat, Organizatorul are dreptul să nu plătească comisionul generat.

/ 2 / În sensul Termenilor și Condițiilor Generale, astfel de acțiuni sau comportamente ale unui Partener sau ale unui grup de Parteneri sunt determinate după cum urmează:

Utilizarea abuzivă a bonusurilor interconectate în scopul dobândirii venitului Partenerului;

Activitatea de pariuri interconectată cu aceleași modele de pariuri și scheme pentru a obține comisioane mai mari sau pentru a obține limite de pariere mai mari, incluzând, dar fără a se limita la:

2.2. Parierea neautorizată a unor sume mari care garantează câștiguri sigure, indiferent de rezultatul final al unui eveniment sportiv sau al unei piețe legate de acesta.

2.3. Pariuri excesive și intenționate la un eveniment sportiv, cu scopul de a câștiga un avantaj neautorizat și de a obține profituri sigure și stabile, cum ar fi activitatea clienților de 50-100% pe o anumită piață sau un eveniment fără a mai fi jucate alte piețe sau evenimente. Dacă Organizatorul stabilește un astfel de tip de client recomandat de Partener, Organizatorul are dreptul să solicite verificarea ulterioară și adițională, închiderea contului clientului sau efectuarea de activități pentru a preveni pierderile viitoare.

Acțiuni intenționate pentru a încuraja obținerea venitului de la jucători reali pentru a primi comisioane;

Oferirea de sume către alți Parteneri sau jucători în scopul obținerii deducerilor din comisionul de recomandare datorat Partenerului;

Înregistrarea de conturi duplicate ale Partenerilor sau de conturi de jucători / clienți cu scopul de complicitate și fraudă;

Inițierea unor acțiuni care, după evaluarea la discreția Organizatorului, pot fi clasificate ca modalități și mijloace de obținere a profiturilor neautorizate.

Art. 14/1 / Fiecare Partener are dreptul la un cont de Partener. În cazul în care este stabilit un al doilea cont deschis pentru același Partener, Organizatorul are dreptul să închidă ambele conturi partenere fără a fi obligat să motiveze închiderea și / sau să trimită o notificare Partenerului.

/ 2 / Partenerul nu are dreptul să creeze un cont de Client în nume propriu, folosind materialele / bannerele publicitare, textele și link-urile furnizate acestuia prin Programul de Afiliere WINBET.RO. În cazul în care se constată o astfel de încălcare, Organizatorul are dreptul să înceteze în mod unilateral calitatea de membru al Programului fără a fi obligat să motiveze terminarea și / sau să trimită o notificare Partenerului.

/ 3 / Fiecare Client recomandat de un Partener are dreptul de a deschide un singur cont de Client în nume propriu. În cazul în care Organizatorul constată duplicarea conturilor, are dreptul de a solicita documente suplimentare sau de a închide conturile clienților.

Alte drepturi și obligații

Art. 15. Partenerul nu are dreptul să înregistreze și / sau să utilizeze numele WINBET.RO sau alte nume asociate cu marca WINBET.RO, precum și nume similare cu acest nume de marcă.

Art. 16. Partenerul nu are dreptul să cumpere, să înregistreze și / sau să utilizeze cuvinte cheie, instrucțiuni de căutare și referințe care sunt identice sau similare cu marca comercială WINBET.RO și orice alte nume care pot fi legate de WINBET / WINBET.RO.

Art. 17. / 1 ​​/ Partenerul are dreptul de a folosi numai produsele publicitare aprobate de Organizator / bannere, texte, logo-uri etc.

/ 2 / Partenerul nu are dreptul să modifice tipul și integritatea produselor publicitare aprobate și să utilizeze alte produse decât cele furnizate pe https://winbetafiliati.ro, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, nu poate să facă sau să aplice modificări la materialele promoționale de pe site-ul WINBET.RO.

Art. 18. În cazul în care traficul suspect sau fraudulos este detectat, acesta va cauza daune Organizatorului, care în acest caz are dreptul să sancționeze Partenerul prin a nu plăti comisionul de recomandare datorat acestuia.

Art. 19. / 1 / Orice informație furnizată de Organizator Partenerului în legătură cu participarea sa la programul afiliat sau conținută sau furnizată de Termenii și Condițiile Generale este confidențială și constituie un secret comercial care are legătură directă cu activitatea de afaceri a Organizatorului / tehnologii conectate la programul de afiliere, comisioane, etc./. Prin depunerea cererii de înregistrare și acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale, Partenerul este de acord să nu folosească și / sau să distribuie nicio informație despre activitatea Organizatorului care i-a devenit cunoscută în legătură cu participarea sa la Programul de Afiliere WINBET.RO.

/ 2 / Partenerul poate utiliza informațiile menționate în paragraful precedent numai cu consimțământul scris explicit al Organizatorului și numai atunci când este necesar să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile reglementate de acești Termeni și Condiții Generale.

/ 3 / Obligația de confidențialitate și secretul comercial, reglementată în paragrafele precedente ale art. 19 rămâne în vigoare și după încheierea participării Partenerului la Programul de Afiliere.

Art. 20. În timpul participării sau în legătură cu participarea la Programul de Afiliere, Partenerul trebuie să își conformeze acțiunile și comportamentul la prevederile Legii privind protecția concurenței și Directivei 2002/58 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și toate celelalte legi și reglementări care reglementează protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor.

Art. 21. / 1 ​​/ Partenerul își asumă întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea, întreținerea și funcționarea site-ului / site-urilor sale, precum și pentru toate articolele și materialele publicate pe acesta.

/ 2 / Partenerul trebuie să se asigure că conținutul publicat nu contravine legii și că nu este înșelător.

/ 3 / Partenerul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a proteja Organizatorul de daune și cheltuieli (inclusiv taxele și cheltuielile de judecată, onorariile avocaților etc.) pe care Organizatorul ar suporta ​​în legătură cu dezvoltarea, întreținerea și conținutul de pe site-ul web al Partenerului. Programul de Afiliere WINBET.RO este destinat exclusiv participării directe a unui Partener. În cazul în care un Partener dorește să-și transfere contul unui alt deținător, acesta trebuie să notifice Organizatorul, care are la rândul său dreptul de a aproba sau de a nu fi de acord cu transferul fără a trebui să motiveze decizia sa.

/ 4 / Partenerul nu are dreptul de a schimba sau modifica bannere, articole sau link-uri care fac obiectul Legii drepturilor de autor și drepturilor conexe și Legii privind mărcile și mărcile comerciale. Toate mărcile comerciale trebuie utilizate numai într-un mod care este aprobat în prealabil de către Organizator.

/ 5 / Bannerele și link-urile nu pot fi plasate sau promovate prin e-mailuri nereglementate și neautorizate, camere de chat, posturi în diverse grupuri sociale sau utilizarea de roboți. Traficul ilicit nu este tolerat și poate duce la suspendarea calității de membru în program.

/ 6 / În cazul în care Organizatorul descoperă orice formă de trafic Spam din vina Partenerului sau dacă un Partener discreditează și / sau afectează numele bun al WINBET.RO cu publicitate ilegală sau eronată, prin formă scrisă sau denaturate, Organizatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de afiliere incheiat cu Partenerul.

Art. 22. / 1 ​​/ Numai și exclusiv Partenerul este responsabil pentru trimiterea corectă a clienților către WINBET.RO.

/ 2 / Numai clienții corect redirecționați vor fi subscriși Partenerilor noștri. În cazul în care se constată că, în orice mod, un Partener a utilizat un cod incorect de trimitere și de înregistrare Organizatorului, clienții relevanți nu vor fi contorizați și nu vor intra în contul Partener.

Art. 23. Nu poate exista nicio legătură între site-ul unui Partener înregistrat și cel al WINBET.RO.

Art. 24. Fiecare Partener, atunci când se înregistrează în Programul nostru de Afiliere ca persoană privată, acceptând Termenii și Condițiile Generale, conform art. 43, Para. 6 din Legea cu privire la impozitul pe venitul persoanelor fizice, declară că este înregistrat ca persoană asigurată în mod automat în sensul art. 5, par. 2 din Codul de securitate socială (SSC).

Termeni și condiții, Terminare și Site-uri necorespunzătoare

Art. 25. Acești Termeni Generali vor intra în vigoare și vor fi obligatorii pentru Partener și Organizator din momentul în care Organizatorul va completa procedura de înregistrare și aprobare.

Art. 26. / 1 ​​/ Cu excepția cazurilor de încetare unilaterală a participării unui Partener la Programul de Afiliere, în cazurile specificate în Termenii și Condițiile Generale, contractul de afiliere incheiat și efectul obligatoriu al Termenilor și Condițiilor Generale pentru Părți pot fi reziliate de orice Parte – Organizator sau Partener, prin notificarea de reziliere a contrapărții.

/ 2 / Notificarea poate fi trimisă în scris sau la o adresă de e-mail specificată de Părți.

/ 3 / Contractul de afiliere dintre parti va fi considerat reziliat la sosirea notificării de reziliere Părții la care a fost trimisă această notificare.

Art. 27. / 1 ​​/ Contractul de afiliere dintre parti poate fi reziliat unilateral de către Organizator și în cazul în care Organizatorul constată că site-ul Partenerului este necorespunzător.

/ 2 / Sunt inadecvate site-uri din următoarele categorii: destinate copiilor; arătând pornografie sau alte acte sexuale; promovarea sau conținutul violenței și orice tip de discriminare bazată pe rasă, sex, orientare sexuală sau vârstă; promovarea activităților ilegale sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau regulamentul publicitar sau codul de practică.

Art. 28. / 1 ​​/ La încetarea calității de membru al programului, efectul obligatoriu al Termenilor și Condițiilor Generale va inceta, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 19, Para. 3.

/ 2 / Odată cu încetarea calității de membru, Partenerul trebuie să elimine toate bannerele și materialele promoționale ale site-ului WINBET.RO și să revină Organizatorului toate copiile materialelor și documentelor care conțin informații despre sau în legătură cu Programul de Afiliere pe care le deține.

Art. 29. / 1 ​​/ Partenerul și Organizatorul sunt Părți independente, iar acceptarea și consimțământul din partea Partenerului a Termenilor și Condițiilor Generale nu creează un parteneriat, un joint venture, o agenție, un lanț, o reprezentare comercială sau o relație de afaceri între Partener și Organizator.

/ 2 / Partenerul nu are dreptul să accepte și / sau să facă oferte și propuneri în numele sau în numele Organizatorului.

Termeni și condiții suplimentare și dispoziții

Art. 30. În cazul în care, după încetarea calității de membru al Programului, Organizatorul continuă să furnizeze servicii clienților recomandați de Partener, aceasta nu înseamnă că statutul de membru al Partenerului în Program și / sau efectul acestor Termeni Generali și Condițiile dintre Părți au fost continuate.

Art. 31. La încetarea calității de membru și / sau a efectului Termenilor și Condițiilor Generale între Părți, Organizatorul este îndreptățit să amâne ultima plată a comisionului datorată Partenerului într-un termen rezonabil, în vederea calculării corecte și plata cu suma corectă datorată.

Art. 32. În cazul în care Partenerul nu își îndeplinește vreuna dintre obligațiile care decurg din acești Termeni și Condiții Generale, Organizatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de afiliere incheiat intre parti și / sau de a refuza plata comisioanelor datorate de la data stabilirii încălcării și / sau încetării calității de membru.

Art. 33. Partenerul nu poate cesiona in tot sau in parte contractul de Afiliere unei terțe Părți fără consimțământul scris prealabil al Organizatorului.

Art. 34. Fiecare parte datorează despăgubiri pentru daune și profituri pierdute celeilalte Părți, în conformitate cu dispozițiile legislației din România în vigoare, dacă nu se prevede altfel în contract sau în anexele adiționale la acesta.

Art. 35. / 1 ​​/ Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa în mod amicabil toate litigiile privind validitatea, interpretarea și punerea în aplicare a Termenilor și Condiții Generale și / sau participarea la programul de afiliere WINBET.RO.

/ 2 / Toate litigiile care decurg din Termenii și Condițiile Generale sau contractul de afiliere WINBET.RO sau în legătură cu acesta, inclusiv litigiile care decurg din interpretarea, invaliditatea, executarea sau rezilierea, precum și litigiile de completare în golurile din Termenii și Condițiile Generale sau în adaptarea lor la noile circumstanțe vor fi soluționate de către autoritatea competentă din România.

Art. 36. Pentru problemele nerezolvate în prezentele Condiții Generale, se aplică prevederile legislației Române în vigoare.

Art. 37. Toate comunicările și notificările între Părți trebuie să fie în scris, pentru a fi eficiente și vor fi considerate respectate atunci când sunt trimise prin e-mail.

Art. 38. / 1 ​​/ Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale de către Partener, între acesta și Organizator, în legătură cu contractul de Afiliere WINBET.RO, apare o relație contractuală valabilă.

/ 2 / Organizatorul are dreptul de a modifica în mod unilateral Termenii și Condițiile Generale sau prevederi individuale ale acestora și este necesară notificarea și dezvăluirea modificării printr-o notificare expresă postată pe acest site.

/ 3 / În cazul în care un Partener deja înregistrat nu este de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor Generale, acesta poate declara in mod unilateral rezilierea contractului de afiliere și calitatea obligatorie a Termenilor și Condițiilor Generale de la Art. 25.